Lični razvoj

Na naš lični razvoj, odnosno na unutrašnje zadovoljstvo poslom ili karijerom direktno utiče naš sistem vrednosti.

Da bismo živeli ispunjeno potrebno je ponekada propitati ciljeve i lična uverenja u profesionalnom kontekstu.

Koliko god da je svako od nas različit, sve se više obraća pažnja na vrednosti i na značenje toga:

„Kako da u profesionalnoj sferi svoga života budem to što jesam? “

U važnim fazama profesionalne preorijentacije, promene i traženja posla, potrebno je pustiti svom unutrašnjem glasu da se izrazi.

To također uključuje promišljanje o sebi, svojim talentima, uverenjima i posmatranje kriza u poslovnom svetu kao mogućnosti za rast iz kojih sazrevamo.

Nekada je potrebna hrabrost da potpuno napustimo ili promenimo svoj profesionalni put, ako on ne odgovara našem unutrašnjem biću.

U kontekstu coachinga usmerenog na lični razvoj, moguće teme su:

  • Mentalni rast
  • Samospoznaja i autentičnost
  • Komunikacija i empatija
  • Suočavanje sa pritiskom i krizama
  • Ciljevi, vrednosti I prioriteti
  • Stres i rezilijentnost
  • Motivacija i uspeh
  • Uverenja

Privatni i poslovni svet su nerazvojivi i te dve sfere života direktno utiču jedna na drugu.

Kroz coaching usmeren na lični razvoj bićete u mogućnosti da bolje sagledate širinu perspektiva u profesionalnom životu, poslu i karijeri te da bolje spoznate sebe.