Dalje obrazovanje / Weiterbildung u Nemačkoj

Weiterbildung

Dalje obrazovanje / Weiterbildung u Nemačkoj

 

Dalje obrazovanje/Weiterbildung vam može doneti više sigurnosti na poslu i veće mogućnosti za napredovanje.

Veliki broj zaposlenih propušta prilike za dalje usavršavanje, već se isključivo oslanjaju na iskustvo koje stiču u svakodnevnom radu. To se pokazalo kao greška.

Ako želite ići u korak, morate se dalje edukovati.

 

Šta podrazumevamo pod daljim obrazovanjem i šta razumemo pod reči Weiterbildung?

 

U prevodu, nemačka reč „Weiterbildung“ znači dalje obrazovanje i odnosi se na različite oblike učenja koji se obično završavaju paralelno sa poslom i imaju za cilj osigurati da zaposlenik stekne nove veštine, znanja i kvalifikacije ili da proširi postojeća znanja.

 

Weiterbildung kao ulaganje u vlastitu budućnost

 

Dugoročno gledano, daljim usavršavanjem osiguracete zaposlenje, povećati očekivanja o plati ili povećati šanse za prijavu za posao.

 

U skladu sa time, vecina zaposlenih su često spremni troškove Weiterbildung-a platiti sami. To se smatra pod ulaganjem u vlastitu profesionalnu budućnost.

Sa druge strane, poslodavci i firme također imaju interes u tome da vlastitim zaposlenicima omoguće usavršavanje, pa čak i da ih finansiraju. Na taj način se poboljšava znanje radnog kadra, njihove kompetencije i naposletku rezultati.

Istraživanja u kojima je anketirano skoro 90 posto HR stručnjaka pokazuju da se daljih usavršavanjem potiče profesionalni napredak, a 80 pošto HR- to vidi kao razlog za povećanje plaća zaposlenika.

Ovde je presudna inicijativa vas kao zaposlenog da zaista želite nastaviti svoje obrazovanje.

Drugim rečima: Weiterbildung/dalje obrazovanje koje vam nametne šef ne mora vas učiniti uspešnijim. Ali, ako se vi obratite poslodavcu sa namerom daljeg obrazovanja ili završite samoinicijativno neku obuku, enormno ćete povećati svoje šanse.

 

Weiterbildung i dugoročni ciljevi

 

Pitanja o kojima treba da razmislite:

  • Da li će me dalje obrazovanje/Weiterbildung približiti ostvarenju mojih ličnih ciljeva?
  • Odgovara li dalje obrazovanje/Weiterbildung mojim interesima i željama?
  • Da li dalje obrazovanje/Weiterbildung ima pozitivan efekat na moj lični razvoj?
  • Dobijam li  šanse za povećanje plate i napredak na poslu?
  • Mogu li mi stečene veštine tokom Weiterbildunga pomoći u drugim oblastima života, a ne samo u poslu?

 

Kako da prepoznam kvalitetu Weiterbildung-a?

 

Postoji veliki izbor pružalaca usluga daljeg obrazovanja i usavršavanja. Najbolje je da uporedite nekoliko davalaca usluga.

 

Kvalitetni davalaci usluga daljeg obrazovanja će vam dati precizne informacije o trajanju edukacije

Također ćete prije početka dobiti uvid u kurikulume i dokumeta koji detaljno opisuju ciljeve i sadržaj ponuda koje vas zanimaju.

Saznaćete da li se kraj edukacije završava ispitom, dokazom o ispunjavanju uslova ili potvrdom o pohađanju.

Ono što je veoma važno jeste informacija da li je Weiterbildun akreditovan.

Kada je u pitanju studiranje na daljinu, proverite da li Weiterbildung ima serfifikat ZFU.

Ova akreditacija će vam pokazati da je edukacija koju ste odabrali prošao sve kontrole kvaliteta u tehničkom i pedagoškom smislu.

Na internet stranicama svih davalaca usluga možete videti sertifikate koje nude nakon završetka studija i područje primene, u kojim je državama priznato i koje je državno telo odgovorno za ispit.

Koji se oblici učenja i metoda koriste u Weiterbildungu?

 

Koristi se mnogo metoda, kao što su samostalno učenje, projektni radovi, predavanja, webinari, prakse, seminari uživo i td.

 

Većina edukacija pruža kombinaciju gore navedenih oblika učenja.

Ako se odlučite na pohađanje Fernstudiuma-a, tj. ako se odlučite da studirate na daljinu, zatražite da vam na adresu pošalju probne materijale i cenovnik.

Na temeljnu probnih lekcija, znaćete da li vam taj tip učenja odgovara i da li je to ono što želite.

 

Na ovom linku možete uneti zanimanje ili ključnu reč koja vas zanima i otvoriće vam se koje akreditovane edukacije postoje za datu oblast.

 

https://www.zfu.de/suche/

 

Želim vam puno uspeha u daljem obrazovanju.

Maja