Kako napisati životopis/Lebenslauf za posao u Nemačkoj?

Kako napisati životopis/Lebenslauf za posao u Nemačkoj?

Prvi korak ka pronalasku posla u Nemačkoj jeste dobro napisan životopis/Lebenslauf.

Obim savršenog životopisa bi trebao da bude maksimalno dve strane. 

 

Šta sadrži svaki Lebenslauf?

 

Lične informacije stoje na početku životopisa; vaše puno ime i prezime, vreme i mesto rođenja. Bračni status nije obavezan. Ne zaboravite adresu, e-mail i broj telefona.

Fotografija u životopisu nije obavezna, ali je preporučena.

Radno iskustvo je najvažniji deo. Navedite gde ste radili, na kojoj poziciji i u kojem vremenskom periodu. Poziciju na kojoj ste radili kratko opišite i dodajte najviše do pet zadataka ili oblasti za koje ste bili zaduženi.       

Školovanje (srednje škola i fakultet, master) te završne i diplomske radove sa ključnim tačkama vašeg školovanja.

Dodatno školovanje (edukacije, usavršavanja): Ako ste nakon fakulteta upisali dodatno školovanje, završili seminare-nemojte to izostaviti iz životopisa. Ovim ćete prikazati potpunu sliku svojih veština i kompetencija.

Praksu, projekte i volontiranja – ovo se posebno odnosi na mlade ljude koji još uvek nisu bili zaposleni,

Nivo nemačkog jezika i znanje ostalih stranih jezika.

Vozačka dozvola i koja klasa.

Status u Nemačkoj kao stranca; ako niste iz zemalja Evropske Unije.

Hobiji nisu obavezni i nemaju puno veze sa profesionalnim kvalifkacijama, ali HR menadžeri sada pridaju veliku pažnju otkrivanju nečega o ličnosti podnositelja prijave. Ako hobiji odgovaraju vašem karijernom putu ili ističu neku od tačaka koje mogu biti od velike važnosti za prijavu, napišite ih.

 

Ne zaboravite!

 

Ne zaboravite navesti naziv radnog mesta, zaduženja i vremenski period za svako radno iskustvo ili školovanje.

U Nemačkoj se Lebenslauf pise hronološki.

Na samom kraju treba da stoji mesto i datum sa potpisom. 

 

Online-Lebenslauf

 

Sajt na kojem možete besplatno izraditi Lebenslauf:

https://lebenslauf.com/

 

Želim vam puno uspeha u pronalasku posla.