January 2021

  Dalje obrazovanje/Weiterbildung vam može doneti više sigurnosti na poslu i veće mogućnosti za napredovanje. Veliki broj zaposlenih propušta prilike za dalje usavršavanje, već se isključivo oslanjaju na iskustvo koje stiču u svakodnevnom radu. To se pokazalo kao greška. Ako želite ići u korak, morate se dalje edukovati.   Šta...