January 2021

Razgovor za posao se najčešće odvija u pet faza U toku razgovora imate ograničeno vreme da se predstavite poslodavcu, da ispričate najbolje o sebi i da ga ubedite da baš vas treba da zaposli.   Savladajte ovih pet faza i optimalno se pripremite.   1.Small-talk   Nikada nemojte podcenjivati malo čavrljanja na...

  Dalje obrazovanje/Weiterbildung vam može doneti više sigurnosti na poslu i veće mogućnosti za napredovanje. Veliki broj zaposlenih propušta prilike za dalje usavršavanje, već se isključivo oslanjaju na iskustvo koje stiču u svakodnevnom radu. To se pokazalo kao greška. Ako želite ići u korak, morate se dalje edukovati.   Šta...