April 2020

Prvi korak ka pronalasku posla u Nemačkoj jeste dobro napisan životopis/Lebenslauf. Obim savršenog životopisa bi trebao da bude maksimalno dve strane.    Šta sadrži svaki Lebenslauf?   Lične informacije stoje na početku životopisa; vaše puno ime i prezime, vreme i mesto rođenja. Bračni status nije obavezan. Ne zaboravite adresu, e-mail...